معلم

مشاور تحصیلی جایگاه بسیار تاثیرگزاری در سرنوشت و آینده افراد دارد و مهمترین وظیفه مشاور قراردادن داوطلب در یک مسیر درست است. حساسیت مشاوره، هدایت و راهنمایی تحصیلی هنوز در سیستم آموزشی کشور در هیچ رده سنی به درستی درک و چاره اندیشی نشده است و چه بسا بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی ،شغلی در زمان حاضر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عدم وجود سیاست های مناسب در زمان گذشته بر میگردد و بسیاری از خلا ها و سیاست گذاری های غلط در زمان حال، آثار مخرب چند بعدی در آینده به همراه خواهد داشت.
بهترین مشاور تحصیلی چه کسی است؟ بر چه اساسی میتوان برترین مشاور تحصیلی را تعیین کرد؟
اصولا رتبه بندی کردن افراد از جنبه میزان موفقیت در هیچ زمینه ای معنایی ندارد و معیار و استانداردی هم برای این کار وجود ندارد چون موفقیت نسبی است.
ممکن است یک سازمان رسمی مانند سازمان استاندارد( با بررسی یک سری از شاخص ها و ویژگی ها) و تحقیق از تعدادی افراد در یک مقطع زمانی خاص شخص یا شرکتی را به عنوان برتر یا نمونه معرفی کند که ان هم به معنای مطلق بودن نیست کما اینکه هر سال ممکن است یک گزینه جدید به عنوان معلم ، مهندس ،پزشک یا محصول نمونه یا برتر شناخته شود. پس مشاور برتر یا بهترین وجود ندارد و این افراد جامعه هستند که بر اساس واقعیت ها و مقایسه، بهترین را از نظر معیار های خودشان انتخاب می کنند. لذا هرگونه تقسیم بندی و رتبه بندی خارج از این قالب یک فریب تبلیغاتی است.

آیا می توان با هر رتبه ای در رشته دلخواه خودمان قبول شویم ؟
اگر رتبه خیلی بالا یا خیلی پایین داشته باشیم، آیا باز هم مهم است که انتخاب رشته حرفه ای توسط مشاور متخصص انجام شود ؟
آیا اولویت با انتخاب هایی باشد که شانس قبولی بیشتری داریم؟
آیا انتخاب رشته باید بر اساس علاقمندی ما انجام شود؟
قبل از اینکه وارد موضوع انتخاب رشته تضمینی شویم . مفهوم انتخاب رشته را مطالعه و تشریح میکنیم .
انتخاب رشته به معنی اولویت بندی وچینش اولویت های داوطلب نیست ،بلکه انتخاب رشته انتخابی بسیار مهم وسرنوشت ساز در زندگی است.

دانش آموزان و کنکوری های عزیز یکی از عواملی که در کنار سایر شرایط در  کسب موفقیت شما موثر هست حفظ روحیه مثبت می باشد. عوامل تضعیف کننده روحیه از آفت های بسیار مهم  کنکور هست این عوامل را شناسایی کنید و سعی کنید شیوه درستی در پیش بگیرید

🎯 مقایسه ها
بسیاری از دانش آموزان به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه به مقایسه خود با سایرین می پردازند گاهی دانش آموزان وضعیت خودشان را با دیگر دوستان وهمکلاسی ها مقایسه می کنند و آن را ملاکی برای پیشرفت یا عقب ماندگی خود قرار می دهند این که فلانی چند ساعت بیدار می ماند یا چند ساعت درس میخواند یا کدام آموزشگاه می رود چند درصد تست می زند چه ترازی کسب می کند و.......برای بعضی دانش آموزان  به عنوان مهم ترین سوژه فکری در می آید
💥مقایسه کردن ملاک خوبی برای پیشرفت نیست و معمولا به نفع شما نخواهد بود انتظارتان را از خود بالا ببرید.